รองเท้าเซฟตี้เพื่อใช้ในที่ทำงาน

รองเท้าเซฟตี้เพื่อใช้ในที่ทำงาน

รองเท้าเซฟตี้ที่มีน้ำหนักเบาที่คุณคิดถึง และรองเท้าบู้ทเซฟตี้ที่มีหัวเหล็กและเสริมแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันอันตรายเช่นวัตถุหนักตกลงใส่เท้าเป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่สำคัญ ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้างจำนวนมาก ซึ่งมีหลายแบบ ทำให้การทำงานมีความปลอดภัยมากขึ้น การหารองเท้า safety ที่ช่วยป้องกันเท้าที่เหมาะสมกับงานในที่ทำงานของคุณคุณจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงต่างๆเช่นการกันลื่นไถล การป้องกันการตกจากของแหลมคม ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อเท้าของพนักงาน ดังนั้นควรเลือกรองเท้าเซฟตี้ที่เหมาะสมกับพนักงาน

รองเท้าเซฟตี้เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยกว่าถุงมือหรือแว่นตาเซฟตี้

รองเท้าเซฟตี้เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่อาจดูมีความสำคัญน้อยกว่าแว่นตา ถุงมือ ที่ใช้ป้องกันการทำงานดดยตรงจากการทำงาน แต่รองเท้า safety มีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าดังเช่นกับหมวกเซฟตี้ ที่หากคนงานในที่ทำงานไม่ได้สวมใส่เมื่อเกิดมีสิ่งของตกใส่ขึ้นมา ทำให้สามารถบาดเจ็บได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการลงทุนให้พนักงานใช้รองเท้าเซฟตี้เพื่อลดความบาดเจ็บของพนักงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 

ข้อบังคับและมาตรฐานของการใช้รองเท้าเซฟตี้

นายจ้างจะต้องคอยตรวจสอบพนักงานให้แน่ใจว่าคนงานในที่ทำงานจะได้รับอันตรายจากการทำงานโดยแต่ละรายได้ทีการใช้รองเท้าเซฟตี้ในขณะปฏิบัติงานหรือไม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่จะทำให้พนักงานเกิดการบาดเจ็บที่เท้า จากการที่มีวัตถุตกใส่เท้า หรือเจาะทะลุพื้นรองเท้าได้ รวมถึงพื้นที่ที่มีไฟฟ้าสถิตย์ว่าจำเป็นเพียงพอไหมในการเลือกใช้รองเท้า safety ที่เหมาะสมกับพนักงาน ซึ่งนายจ้างควรต้องออกเป็นมาตรการป้องกันตามความจำเป็น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดและมีการเลือกใช้รองเท้าเซฟตี้ที่เหมาะสม การทำตามมาตรฐานนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้พนักงานของคุณมีสุขภาพที่ดี ส่งผลทำให้ลดจำนวนวันที่ต้องหยุดงานจากอุบัติเหตุทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

 

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกรองเท้าเซฟตี้ ในสถานที่ทำงานทั้งที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ไซด์งานก่อสร้าง การทำงานในห้องครัว สามารถติดตามได้ที่เว็บไซด์บริษัท แอ็คมี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัดนี้

 

Published: 13th Oct 2018 by รองเท้าเซฟตี้ บริษัท แอ็คมี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

22 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 1319 ครั้ง

Engine by shopup.com