เข็มขัดพยุงหลัง

เข็มขัดพยุงหลัง

ความสำคัญของเข็มขัดพยุงหลัง และเสื้อพยุงหลัง ถ้าจะกล่าวถึงตามข้อกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี 2543 ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า ให้ลูกจ้างทำงานแบบยก หาม แบกหรือ เข็นของหนักไม่เกินอัตราต่อน้ำหนักลูกจ้าง 1 คนดังต่อไปนี้

เด็กหญิงอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ยังไม่ถึง 18 ปีไม่เกิน 20 กิโล G

เด็กผู้ชายอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ยังไม่ถึง 18 ปีไม่เกิน 25 กิโลกรัม

ลูกจ้างหญิงไม่เกิน 25 กิโลกรัม

ลูกจ้างชายไม่เกิน 55 กิโลกรัม

ต่อมาจนถึงปัจจุบันได้มีหลายบริษัท และหลากหลายอุตสาหกรรม ได้นิยมที่จะนำเข็มขัดพยุงหลังมาใส่ให้พนักงานของตน เป็นเครื่องแบบให้กับพนักงานในส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ยก แบก หรือหาม โดยที่เกือบทุกบริษัทแทบจะยกให้เข็มขัดพยุงหลัง เป็นเสมือนยูนิฟอร์มเหมือนกับหมวก และ ชุดประจำบริษัทกันเลยทีเดียว 

ความหมายของเสื้อพยุงหลังหรือเข็มขัดพยุงหลัง

หมายถึงการจัดท่าทาง และ จัดระบบของการยกของเพื่อให้พนักงานที่จะยกนั้น ได้อยู่ในท่าที่สมบูรณ์เพื่อที่ป้องกัน อุบัติเหตุ จากอาการยกผิดท่าหรือ แม้จะมีอาการก็ยังบาดเจ็บไม่มากจนเกินไป

โดยแท้ที่จริง แล้วเสื้อพยุงหลัง และเข็มขัดพยุง หลังนั้นจะมีประโยชน์มากสำหรับพนักงานที่ได้ทำงานแล้วเกิดเรื่องไม่คาดฝันได้รับอุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บ แต่การใส่เสื้อพยุงหลัง หรือเข็มขัดพยุงหลังควรใส่ในพนักงานที่อยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กล้ามเนื้อ ฟื้นคืนสภาพ เพื่อกลับเข้าทำงานเดิมอีกครั้งเท่านั้น

การใส่เสื้อพยุงหลัง และเข็มขัดพยุงหลัง จะมีประโยชน์มากสำหรับช่วงแรก ของการฟื้นตัวเพื่อลดอาการบาดเจ็บในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น

การที่ใส่เสื้อพยุงหลังหรือเข็มขัดพยุงหลัง นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทำให้ยกของได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมได้แต่ประการใด เนื่องจากอุปกรณ์เสื้อพยุง หลังนั้น เป็นการออกแบบให้เกิดการยกที่ถูกท่า

เหมือนดั่งท่าที่นักยกน้ำหนักแข่งขันได้ยก  เพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บของโครงสร้างภายในของร่างกายนั่นเอง

 

แต่ทั้งนี้ก็ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใส่เสื้อพยุงหลัง และเข็มขัดพยุงหลัง ว่าสามารถช่วยให้ยกสิ่งของได้มากขึ้นกว่าเดิม จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิด

โดยที่มีการศึกษาแล้วว่า มีผู้ประสบอาการบาดเจ็บจากการยกของที่ใส่เสื้อพยุงหลังเพิ่มขึ้น เพราะเข้าใจผิดคิดว่าสามารถยกของได้หนักเพิ่มขึ้นได้  จึงนับว่าเป็นความเข้าใจผิดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ตนเองได้

 

ดังนั้นการใส่เสื้อพยุงหลัง และเข็มขัดพยุงหลังจะเป็นข้อดีสำหรับการฟื้นตัวของผู้ได้รับบาดเจ็บให้ฟื้นสภาพกลับคืนมาสู่ปกติเท่านั้น  และเสื้อพยุงหลังควร ใส่สำหรับจัดระเบียบท่าทางให้ถูกต้องก่อนการยกของจึงเป็นการดีที่สุด

 

Published: 23 Oct 2018 เข็มขัดพยุงหลัง safetybkk.com

07 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 355 ครั้ง

Engine by shopup.com