รองเท้าเซฟตี้ วัสดุ

รองเท้าเซฟตี้ รองเท้าหัวเหล็ก รองเท้านิรภัย รองเท้า safety

รองเท้าเซฟตี้ หรือ ที่มีการเรียกกันอย่างติดปากว่ารองเท้าหัวเหล็ก  เป็น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับเท้า ที่เป็นนวัตกรรมแห่งความก้าวหน้า

นำเข้ามาจากต่างประเทศ จากนั้นจึงมีการผลิตและ ปรับปรุงต่อ ยอดภายในประเทศ ดังนั้นมาตรฐานต่างๆสำหรับรองเท้านิรภัย จึงถูกกำหนดเป็นข้อบังคับโดยประเทศต้นทางเสมอ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

มาตรฐานที่ใช้บังคับอุปกรณ์ป้องกันเท้าและขา

จะมีการกำหนดคุณสมบัติของรองเท้านิรภัยไว้ถึง 6 ประเด็นด้วยกัน

1  เป็นรองเท้ากระจายไฟฟ้าสถิตย์

กำหนดให้ รองเท้าเซฟตี้ หรือ รองเท้าหัวเหล็ก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นรองเท้าป้องกันไฟดูดในคู่เดียวกัน และ รองเท้า safety ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติในการลดการสะสมของกระแสไฟฟ้าสถิตบนร่างกายได้  นั่นคือ รองเท้านิรภัย จำเป็นที่จะต้องเป็นตัวนำไฟฟ้าสถิตย์ และ ตัวต้านทานไฟฟ้าซึ่งสามารถสวมใส่เข้าไปในบริเวณที่มีความเสี่ยงในทั้ง 2 ลักษณะได้

รองเท้าหัวเหล็ก ต้องป้องกันการเจาะทะลุพื้นรองเท้าขึ้นมาได้

จึงเป็นข้อกำหนดให้ รองเท้านิรภัย หรือ รองเท้าเซฟตี้ ที่นำไปใช้ในบริเวณมีวัตถุแหลมคม ต้องใช้พื้นรองเท้าที่มีคุณสมบัติ ที่ได้รับการยอมรับอย่างน้อยต้องป้องกันการเจาะทะลุของสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในอาคาร เช่นเศษแก้ว เศษ ตะปู เป็นต้น

3 รองเท้าตัวนำนั้นหมายถึงต้องกำหนดให้รองเท้าหัวเหล็ก  ต้องออกแบบให้มีการปล่อยไฟฟ้าสถิตออกจากร่างกายผู้ใส่ลงสู่พื้นดิน ทั้งนี้พื้นของรองเท้าจะต้องมีความเรียบ เพื่อให้ไฟฟ้าสถิตย์กระจายตัวออกไปได้ง่าย รองเท้านิรภัย ต้องมีจุดนี้เนื่องจาก

เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าสถิตที่สะสมในร่างกาย ทำให้เกิดการระเบิด หรือลุกไหม้ ถ้ามีการสวมใส่เข้าไปในพื้นที่สารเคมี หรือ บริเวณที่มีวัตถุระเบิดนั่นเอง

4 รองเท้าเซฟตี้ ต้องสามารถป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

มีข้อกำหนดให้รองเท้า ต้องสามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้ โดยที่บังคับให้รองเท้าหัวเหล็ก หรือ รองเท้านิรภัย ต้องมีพื้นรองเท้าที่สามารถลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเมื่อสัมผัสกับวัตถุที่มีกระแสไฟไหลผ่านได้เป็นอย่างดี

 5 รองเท้า safety ต้องป้องกันกระดูกเท้าส่วนบน

เป็นข้อกำหนดให้ รองเท้าหัวเหล็ก หรือ รองเท้านิรภัย ที่จะนำไปใช้ในบริเวณที่มีการก่อสร้างหรือเขตที่มีอันตราย จากวัตถุหล่นกระแทก โดยจำเป็นที่ต้องมีแผ่นป้องกันกระดูกเท้าส่วนบน นอกเหนือจาก หัวเหล็กรองเท้านิรภัย ด้วย

6 ข้อกำหนดของการต้านทานแรงบีบ และ แรงกระแทก

กำหนดให้ รองเท้านิรภัย หรือ รองเท้าเซฟตี้ สำหรับใส่ทั่วไปนั้นต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติของ หัวรองเท้าหัวเหล็ก โดยมาตรฐานสากลที่ใช้ทดสอบคือใช้วัตถุ 50 ปอนด์ ทิ้งลงมายังหัวรองเท้า ที่มีระยะสูง 18 นิ้ว

หรือ ใช้แรงบีบ 2,500 ปอนด์ โดยที่หัวรองเท้า ต้องมีความต้านทานแรงบีบในระดับดังกล่าว จึงจะเป็นที่ยอมรับได้

 

อันตรายเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายก็จริง แต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคือความพยายามของมนุษย์ในการรังสรรค์อุปกรณ์ ที่ช่วยในการปกป้องคุ้มครองร่างกายของตน

รองเท้าเซฟตี้ หรือ รองเท้านิรภัย เกิดจาก ความพยายามอย่างแรงกล้าของมนุษย์อย่างแท้จริง

 

Published: 30 Oct 2018 by รองเท้าเซฟตี้ บริษัท แอ็คมี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

22 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 1327 ครั้ง

Engine by shopup.com