เข็มขัดพยุงหลัง

เข็มขัดพยุงหลัง เสื้อพยุงหลัง

อาการปวดเมื่อยนั้น  สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย โดยที่ไม่มีใครจะหลีกหนีอาการนี้พ้นอย่างแน่นอน อาการปวดตามกล้ามเนื้อของหลัง บ่า หรือไหล่ อาจเกิดได้จากหลายสาเหต ไม่ว่าจะเป็นการยกของหนักและ การขยับตัวผิดจังหวะ อาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วแต่สร้างความทรมานให้กับร่างกายของทุกๆคน เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย ที่สำคัญมาก

ในการเคลื่อนไหวทุกครั้ง กล้ามเนื้อส่วนของแผ่นหลัง จำเป็นที่จะต้องขยับตามไปด้วย

ดังนั้นอาการเจ็บป่วยทางส่วนนี้ จึงจะเกิดการอักเสบ และหายช้ากว่าปกติ เมื่อเทียบกับทุกส่วนในร่างกาย

ตั้งแต่ในสมัยอดีตที่ผ่านมา การปวดเมื่อย ได้มีแค่วิธีการเดียวที่จะทำให้ทุเลานั้นคือการนวด เพื่อบรรเทาปวดและคลายเส้น

โดยมีการใช้ตัวยา methyl salicylate  ครีม  และเป็นการนวด ที่ทำให้ผู้ได้รับการรักษารู้สึกร้อนเป็นผลจากตัวยาในระหว่างการนวด

จึงเป็นผลให้อาการปวดนั้นทุเลาเบาบางลง ในที่สุด

 

แต่ในยุคนี้แล้ว การที่จะหายจากอาการปวดหลัง หรือเคล็ดขัดยอกในส่วนของเอว และ หลัง

จึงได้มีการออกแบบเข็มขัดพยุงหลัง เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนที่ถูกพยุงนั้นได้เกิดการพักผ่อน

อีกทั้งเข็มขัดพยุงหลังทำให้กล้ามเนื้อส่วนหลัง ได้ทำงานน้อยลงเข็มขัดพยุงหลัง จึงเป็นหลักของการรักษาอย่างหนึ่ง ที่สามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยธรรมชาติ

เพราะเมื่อกล้ามเนื้อเกิดการพักผ่อนแล้ว หรือ ไม่ได้ใช้งานหนัก

อาการปวดหรือ เมื่อยล้า หรือ เคล็ดขัดยอกก็จะหายไปเอง และจะสามารถฟื้นฟูกลับสู่สภาพปกติได้เร็วยิ่งขึ้น

ในส่วนของผู้ที่มีอาการปวดในส่วนของหลัง และ ส่วนของบริเวณหลังตอนบนได้มีการผลิตเสื้อพยุงหลัง

เพื่อการจัดสรีระร่างกายให้มีการเคลื่อนไหวอย่างถูกหลักกายภาพ และเสื้อพยุงหลังทำให้กล้ามเนื้อส่วนที่มีปัญหาได้กลับเป็นปกติ

ด้วยหลักการต่างๆในการ จัดรูปโครงสร้างของร่างกายของเสื้อพยุงหลังนั้นก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเข็มขัดพยุงหลังทุกประการ

เสื้อพยุงหลังและเข็มขัดพยุงหลังโดยรวมแล้วเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพียงเพื่อช่วยให้ลดอาการบาดเจ็บเพื่อให้ร่างกายได้กลับมาสู่ความเป็นปกติในการทำงาน โดยที่เสื้อพยุงหลัง มีหลักในการทำงานคือ  ทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นทำงานน้อยลง

เมื่อกล้ามเนื้อได้พักผ่อนทุกอย่างก็จะเข้าที่และหายเป็นปกตินั่นเอง

 

เสื้อพยุงหลังที่ดีควรจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ

 1 ช่วยปกป้องกระดูกสันหลัง และช่วยผ่อนแรงสำหรับผู้ที่จะยกของหนัก

 2 มีโครงสร้างเพื่อช่วยป้องกัน ไม่ให้กระดูกสันหลังโค้งและงอ

 3 ระบายอากาศได้ดีและสามารถสวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน

 

 Published: 6 Nov.2018 เข็มขัดพยุงหลัง safetybkk.com

06 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 784 ครั้ง

Engine by shopup.com